Skip to main content

WildBristol.uk - Discovering Wildlife in Bristol

Chrysis ignita ? - Chrysis ignita ?

Favourite Photos

image species author location uploaded taken select
Chrysis ignita ? Chrysis ignita ? - Chrysis ignita ? dylan Blaise Castle 8 Jun 2023, 9:11 p.m. 8 Jun 2023, 5:47 p.m.
Chrysis ignita ? Chrysis ignita ? - Chrysis ignita ? dylan Blaise Castle 8 Jun 2023, 9:11 p.m. 8 Jun 2023, 5:43 p.m.
Chrysis ignita ? Chrysis ignita ? - Chrysis ignita ? dylan Blaise Castle 8 Jun 2023, 9:11 p.m. 8 Jun 2023, 5:43 p.m.
Chrysis ignita ? Chrysis ignita ? - Chrysis ignita ? dylan Blaise Castle 8 Jun 2023, 9:11 p.m. 8 Jun 2023, 5:43 p.m.
Chrysis ignita ? Chrysis ignita ? - Chrysis ignita ? dylan Blaise Castle 8 Jun 2023, 9:11 p.m. 8 Jun 2023, 5:43 p.m.
Chrysis ignita ? Chrysis ignita ? - Chrysis ignita ? dylan Blaise Castle 8 Jun 2023, 9:11 p.m. 8 Jun 2023, 5:44 p.m.

Species Description

 • Chrysis angustula
 • Chrysis corusca
 • Chrysis fulgida
 • Chrysis gracillima
 • Chrysis ignita
 • Chrysis illigeri
 • Chrysis impressa
 • Chrysis longula
 • Chrysis mediata
 • Chrysis pseudobrevitarsis
 • Chrysis ruddii
 • Chrysis schencki
 • Chrysis terminata
 • Chrysis vanlithi
 • Chrysis viridula

 • Chrysura hirsuta

 • Chrysura radians

 • Elampus panzeri

 • Hedychridium ardens

 • Hedychridium coriaceum
 • Hedychridium cupreum
 • Hedychridium roseum

 • Hedychrum niemelai

 • Hedychrum nobile
 • Hedychrum rutilans

 • Holopyga fastuosa

 • Holopyga ovata

 • Omalus aeneus

 • Omalus puncticollis

 • Philoctetes truncatus

 • Pseudomalus auratus

 • Pseudomalus violaceus

 • Pseudospinolia neglecta

 • Trichrysis cyanea