Skip to main content

WildBristol.uk - Discovering Wildlife in Bristol

Agromyzidae Unidentified 1 - Agromyzidae Unidentified 1

Favourite Photos

image species author location uploaded taken select
Agromyzidae Unidentified 1 Agromyzidae Unidentified 1 - Agromyzidae Unidentified 1 dylan Bristol 29 Aug 2023, 1:45 p.m. 14 May 2022, 7:01 p.m.
Agromyzidae Unidentified 1 Agromyzidae Unidentified 1 - Agromyzidae Unidentified 1 dylan Bristol 29 Aug 2023, 1:45 p.m. 14 May 2022, 7:02 p.m.
Agromyzidae Unidentified 1 Agromyzidae Unidentified 1 - Agromyzidae Unidentified 1 dylan Bristol 29 Aug 2023, 1:45 p.m. 14 May 2022, 7:02 p.m.

Species Description

Possibly Amauromyza flavifrons

 • Agromyza
 • Amauromyza
 • Aulagromyza
 • Calycomyza
 • Cerodontha
 • Chromatomyia
 • Galiomyza
 • Gymnophytomyza
 • Hexomyza
 • Liriomyza
 • Melanagromyza
 • Metopomyza
 • Napomyza
 • Nemorimyza
 • Ophiomyia
 • Phytobia
 • Phytoliriomyza
 • Phytomyza
 • Pseudonapomyza